Menu Główne

  Strona główna
  Zespół redakcyjny
  Rada Programowa
  Lista recenzentów 
  Instrukcje dla
  autorów
 
  Numery archiwalne
  Prenumerata
  Zakup numerów
  archiwalnych
  Wyszukiwarka 
  Kontakt

 
Aktualny numer
Medycyna Środowiskowa
 
Licznik odwiedzin
 
Wydawcy czasopisma


 
 
Kwartalnik „Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine” jest organem Instytutu  Medycyny Pracy
i Zdrowia Środowiskowego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej.
Czasopismo zostało powołane w celu rozpowszechniania zdobyczy naukowych w zakresie medycyny środowiskowej i szerzenia postępu wiedzy w tej dziedzinie;  podnoszenia poziomu fachowego osób aktywnych zawodowo w szeroko rozumianej dziedzinie zdrowia środowiskowego; konsolidacji środowiska naukowego i zawodowego, poprzez udostępnienie informacji ułatwiających kontakt, interdyscyplinarną współpracę, wymianę myśli i doświadczeń.

Zgodnie z ujednoliconym wykazem czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku pismo zostało ocenione na poziomie 5 pkt. W zestawieniu „Index Copernicus Journals Master List“ za rok 2012, „Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine” otrzymała 5,52 pkt.

Czasopismo ukazuje się regularnie od 1998 roku. Jego wydawcą jest Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej.

Kwartalnik "Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine" jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

I Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni

4 kwietnia 2014 r. w Opolu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja organizowana przez "Puls Uczelni" pt. "Jak pisać prace naukowe? Gdzie publikować?", którą nasze czasopismo "Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine" miało zaszczyt objąć patronatem medialnym.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi tutaj.

:: Copyright © 2011 Medycyna Środowiskowa ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.