Menu Główne

  Strona główna
  Zespół redakcyjny
  Rada Naukowa
  Lista recenzentów 
  Instrukcje dla
  autorów
 
  Numery archiwalne
  Prenumerata
  Zakup numerów
  archiwalnych
  Wyszukiwarka 
  Kontakt

 
Aktualny numer
Medycyna Środowiskowa
 
Licznik odwiedzin
 
Wydawcy czasopisma


 
 

 
Kwartalnik „Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine” jest organem Instytutu  Medycyny Pracy
i Zdrowia Środowiskowego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej.
Czasopismo zostało powołane w celu rozpowszechniania zdobyczy naukowych w zakresie medycyny środowiskowej i szerzenia postępu wiedzy w tej dziedzinie;  podnoszenia poziomu fachowego osób aktywnych zawodowo w szeroko rozumianej dziedzinie zdrowia środowiskowego; konsolidacji środowiska naukowego i zawodowego, poprzez udostępnienie informacji ułatwiających kontakt, interdyscyplinarną współpracę, wymianę myśli i doświadczeń.

Zgodnie z ujednoliconym wykazem czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku pismo zostało ocenione na poziomie 8 pkt. W zestawieniu „Index Copernicus Journals Master List“ za rok 2014, „Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine” otrzymała 6,35 pkt.

Czasopismo ukazuje się regularnie od 1998 roku. Jego wydawcą jest Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej.

Czasopismo stosuje zasadę "ahead of print". 

Polityka Open Access:
To czasopismo zapewnia wolny dostęp do prezentowanych w nim treści, w celu swobodnego upowszechniania wyników badań naukowych.

Polityka praw autorskich

Prace w tym czasopiśmie są udostępniane na podstawie Licencji CC BY 3.0 PL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

ZMIANY W REGULAMINIE

Od 01 maja 2015 r. autorzy zainteresowani publikacją artykułu naukowego w Medycynie Środowiskowej – Environmental Medicine, partycypują w kosztach opracowania i wydania czasopisma. Koszt ten wynosi 150,00 zł i obowiązuje od momentu przyjęcia publikacji do druku.

Opłaty należy dokonać na konto IMPiZŚ Alior Bank S.A. o. Chorzów

27 2490 0005 0000 4530 4311 3186

Zwolnieni z opłaty są:
- autorzy zgłaszający artykuły w języku angielskim;
- pracownicy IMPiZŚ, będący pierwszymi autorami i podający jako pierwszą afiliację IMPiZŚ;
- członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej będący pierwszymi autorami.
 II Międzynarodowa Konferencja Pulsu UczelniSerdecznie zapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni pt. „Od pomysłów do publikacji – From ideas to publications” organizowanej przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu, którą to konferencję nasze czasopismo ma zaszczyt ponownie obejmować patronatem medialnym. Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 maja 2015 roku w siedzibie PMWSZ przy ul. Katowickiej 68 w Opolu. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: http://2mkpu.wsm.opole.pl

  kontakt:  tel. +48 77 44 23 528, +48 77 44 23 511 
e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl, gaidae@wsm.opole.pl

Zaproszenie 
Program 

 
Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine: 2015 Vol. 18/4

 
Numer2015 Vol. 18/4                                
ISSN1505-7054                                
eISSN 2084-6312                             
Punktacja czasopisma MNiSW8,0
Punktacja czasopisma IC6,35
Nakład100 szt
Ilość stron                    68
Miesiąc  październik - grudzień 
  
  
 

>> Artykuły << | 52596 | 0 | Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine

 :: Copyright © 2011 Medycyna Środowiskowa ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.